Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

Инструкция за настройки

Настройте вашия SIP клиент днес. :)

  Zoiper Apk Google Play App Store App Store Google Play Aptoide Aptoide
 • Изберете опцията 'Providers list'
 • Изберете държава 'България' и от списъка с доставчици изберете 'BGTel'
 • Изберете 'Get configuration' и ще се отвори прозорец 'Please enter credentials'
 • Въведете 'username' и 'password' получени на sms при регистрацията и натиснете 'OK'
 • * За инсталиране от файл отидете в настройки, изберете защита и разрешете инсталиране от 'неизвестни източници'
 • * To install from file need Go to Settings, choose Security and enable 'Unknown Sources'
  Groundwire Aptoide Google Play App Store
 • 'Settings' > 'Accounts' > '+'
 • Oт списъка с доставчици изберете 'BGTel'
 • Въведете 'username' и 'password' получени на sms при регистрацията и натиснете 'тикчето' горе в дясно
 • * За инсталиране от файл отидете в настройки, изберете защита и разрешете инсталиране от 'неизвестни източници'
 • * To install from file need Go to Settings, choose Security and enable 'Unknown Sources'
  Bria Google Play App Store
 • 'Settings' > 'Accounts' > '+'
 • Oт списъка с доставчици изберете 'BGTel'
 • Въведете 'username' и 'password' получени на sms при регистрацията и натиснете 'save'
  Groundwire Aptoide Google Play App Store
 • На 'username' и 'password' въведете тези получени на sms при регистрацията
 • На 'SIP Server' въвеждате 'app.bgtel.app' за sip порт:'5060'
 • * За инсталиране от файл отидете в настройки, изберете защита и разрешете инсталиране от 'неизвестни източници'
 • * To install from file need Go to Settings, choose Security and enable 'Unknown Sources'